Advokátní kancelář JUDr. Daniel Urban

Pomáhám svým klientům rychle vyřešit právní problém

společenství vlastníků jednotek

Specializuji se na právo bytového spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek. Mezi mé klienty patří jak SVJ, tak i jednotliví vlastníci jednotek.
Společenstvím vlastníků pomáhám při změně stanov SVJ, změně prohlášení vlastníka nebo při řešení sporů v bytovém domě včetně účasti na shromáždění SVJ. Zastupuji klienty rovněž u soudu.
Zvlášť se specializuji na smlouvu o výstavbě a změny prohlášení vlastníka včetně složitých právních případů.

NEMOVITOSTI

Klientům usnadňuji nákupy, prodeje a darování nemovitostí. Pomáhám připravit a zkontrolovat smlouvy u nákupu bytu na hypotéku.
Na požádání zřídím zástavní práva nebo věcná břemena.
Právní služby při převodu nemovitostí zahrnují i advokátní úschovu kupní ceny na zvláštním účtu advokáta.
Klienty úspěšně provedu katastrálním řízením včetně řešení případných zádrhelů. V případě soudních sporů vzešlých z vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitostí zastupuji klienty také v řízení před soudem.

dědické právo

Pomohu vyřešit rodinnou i individuální dědickou situaci.
Spolupracuji také s notářem v oblasti sepisování závětí, odkazů nebo dědických smluv. Klientům vypracovávám předběžnou dědickou analýzu, kdo bude dědit a za jakých podmínek.
V případě úmrtí zastupuji klienty v dědickém řízení, radím, jak postupovat a usnadňuji jim orientaci v dědickém právu.
Sepisuji právní posudky na případné neplatnosti závětí a zastupuji klienty ve složitých soudních sporech o dědictví.

BYTOVÉ PRÁVO

Pro klienty zajišťuji právní služby v oblasti družstevních i nájemních bytů. Bytová družstva provázím celou privatizací družstevních bytů do osobního vlastnictví členů a sepisuji veškerou potřebnou právní dokumentaci. Na požádání klienta se účastním členské schůze družstva.
Pomáhám pronajímatelům i nájemcům při sjednávání či ukončování nájemních a podnájemních smluv i v otázkách krátkodobých ubytování.

obchodní právo

Podnikatelům pomáhám a poskytuji právní poradenství v korporátním právu, zejména společnostem s ručením omezeným. Spolu se spolupracujícím notářem pro klienta zajistím založení společnosti, převody obchodních podílů, nákupy firem, změny jednatelů, změny sídla, konání valných hromad nebo vedení sporů vzniklých účastí ve společnosti. Klient obdrží veškerou dokumentaci předem.
Poskytuji právní služby zaměstnavatelům i zaměstnancům ve vztazích pracovního práva.

rodinné právo

V rodinném právu poradím a pomohu při uzavření manželství, rozvodu manželství, při vypořádání společného jmění manželů nebo při jeho smluvní modifikaci u notáře.
Při rozvodech manželství klienty zastupuji také u soudu v otázkách sporů péče o děti, o výživné a o dělení společného majetku. Klientům usnadňuji vyjednávání s druhým partnerem a v případě zájmu vedu jednání místo klienta.

S čím vám mohu pomoci?

JUDr. Daniel Urban, advokát

JUDr. Daniel Urban

Jsem advokát se zaměřením na občanské a obchodní právo, se zvláštní specializací na právo bytové, právo SVJ a bytová družstva. Právní služby poskytuji rovněž v právu rodinném, pracovním i v právu obchodních korporací. Současně mám blízký vztah a vazbu k notářství, klientům tak poskytuji nadstandardní právní služby v oblasti práva dědického a práva obchodního.

Mezi klienty mé advokátní kanceláře patří fyzické osoby, rodinné firmy, středně velcí podnikatelé, celá SVJ i bytová družstva. S klienty v případě zájmu spolupracuji dlouhodobě při řešení různých životních i obchodních situací.

Výkon své advokátní praxe zakládám na individuálním přístupu ke klientovi. Vedení kauzy přizpůsobuji každému zvlášť. S klientem se osobně setkám, preferuje-li elektronickou komunikaci, jsem plně dostupný na e-mailu a telefonu, přístupný k vedení videohovorů i telekonferencí.

V advokacii působím od roku 2015. Mezi lety 2020 a 2023 jsem jako advokátní koncipient působil v advokátní kanceláři jako vedoucí týmu zaměřujícího se na právní poradenství v oblasti bytů a práva SVJ. V této pozici jsem se podílel například na vedení soudních sporů o nemovitosti, na hromadných převodech bytů do osobního vlastnictví i na složitých dědických vypořádáních práv k nemovitostem. Samostatným advokátem jsem od roku 2023, kdy jsem složil advokátní zkoušky s výtečným prospěchem.

Titul doktor práv (JUDr.) jsem získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 2023 za vypracování a obhajobu akademické práce na téma Smlouva o výstavbě v právu SVJ. Studium oboru práva jsem absolvoval s vyznamenáním na téže univerzitě v roce 2020.

Napište nebo zavolejte

JUDr. Daniel Urban, advokát
ev. č. ČAK: 20913
IČO: 19438559
Uruguayská 416/11, 120 00 Praha 2
datová schránka: ppnr4kb

Informace o řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem (spotřebitelem)

V případě sporu mezi advokátem a klientem-spotřebitelem vzniklého z uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb se klient-spotřebitel může ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele obrátit s návrhem na mimosoudní řešení sporu na Českou advokátní komoru, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1 (internetová adresa: www.cak.cz).