Prohlášení vlastníka je jedním z nejdůležitějších dokumentů ve společenství vlastníků jednotek. Až na výjimky má každé SVJ své prohlášení vlastníka. Vedle stanov jde o dokument, který základním způsobem definuje vlastnické a spoluvlastnické vztahy v bytovém domě. Každý výbor SVJ by jej tak měl mít po ruce v jeho aktuálním znění.

Co prohlášení vlastníka obsahuje?

Prohlášením vlastníka dochází v bytovém domě k rozdělení takového bytového domu a pozemku pod ním na jednotlivé bytové nebo nebytové jednotky. Prohlášení vlastníka tak vymezuje každou jednotku, která se v domě nachází, vymezuje, co je její součástí, co je jejím příslušenstvím, případně, co je v jejím užívání.

Prohlášením vlastníka jsou dále stanoveny podíly vlastníků jednotek na společných částech domu a pozemku. Pokud tedy vlastník jednotky pátrá po tom, jak byl jeho podíl (zlomek zapsaný v katastru nemovitostí) stanoven, odpověď najde právě v prohlášení vlastníka.

Kde je prohlášení vlastníka k dispozici?

Výbor každého SVJ by měl být schopen vlastníkům jednotky na požádání prohlášení vlastníka předložit. Ne všude je to standard, proto je dobré vědět, že prohlášení vlastníka je k dispozici veřejně.

Jednak může být uveřejněno ve sbírce listin veřejného (dříve obchodního) rejstříku. Tam vždy bývají stanovy a u novějších SVJ tam bývá i prohlášení vlastníka.

Prohlášení vlastníka lze, ač za poplatek, obstarat také z katastru nemovitostí. Tam je uloženo vždy, jelikož by bez něj nemohly být bytové jednotky v katastru nemovitostí zapsány. Každý (i osoba, která není vlastníkem jednotky) se může na katastrální úřad příslušný podle místa bytového domu obrátit a požádat o kopii prohlášení vlastníka. Uvedený správní poplatek se pak pohybuje ve stokorunách.

Kdy prohlášení vlastníka potřebuji?

Znát informace z prohlášení vlastníka je důležité zejména v situaci rekonstrukce bytového domu. SVJ by totiž nemělo při rekonstrukci zasahovat do těch prvků bytového domu, které jsou součástí bytových jednotek (např. vnitřní nenosné příčky v bytě). To samé platí obráceně, tedy při rekonstrukci bytu vlastníkem jednotky. Je častým dotazem, zda jsou například radiátory součástí bytu nebo tzv. společnou částí. A odpověď lze najít pouze v prohlášení vlastníka.

Prohlášení vlastníka pak také bývá vyžadováno bankou v případě, kdy vlastník kupuje byt na hypotéku. Zejména ve chvíli, kdy jde o nestandardní nákupy, banka prohlášení vlastníka žádá.

Lze prohlášení vlastníka změnit?

Ano, lze. Jde však o realitně obtížný proces, zejména pak ve společenstvích vlastníků s mnoha jednotkami. Změna prohlášení vlastníka má několik podob, které se od sebe liší podle toho, co se mění.

Jsou tak změny prohlášení, které vyžadují pouze nadpoloviční souhlas hlasů vlastníků jednotek, jsou však i změny, které vyžadují souhlas všech.

Změna prohlášení vlastníka pak může být i vedlejším efektem uzavření smlouvy o výstavbě v bytovém domě, kupříkladu na nástavbu či přístavbu nových bytových jednotek na půdě.

Potřebujete poradit?

Neváhejte mne kontaktovat.