Články a aktuality z práva SVJ

Datová schránka SVJ

Je tomu již více než 1 rok, co bylo zákonem přijato pravidlo, že SVJ musí mít povinně zřízenou datovou schránku.

Čtěte více

Jak na hlasování per rollam v SVJ

Hlasování per rollam, jinými slovy také hlasování mimo zasedání shromáždění či korespondenční hlasování, je dnes již běžnou součástí fungování mnoha

Čtěte více

Náhradní shromáždění SVJ

Náhradní shromáždění SVJ je stále relativně nový a v praxi nevyzkoušený institut, který však dokáže zejména velkým společenstvím vlastníků usnadnit fungování.

Čtěte více

Co je to prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka je jedním z nejdůležitějších dokumentů ve společenství vlastníků jednotek. Až na výjimky má každé SVJ své prohlášení vlastníka. Vedle stanov

Čtěte více

Změna stanov SVJ

Stanovy SVJ jsou základním dokumentem upravujícím fungování společenství vlastníků jednotek. I proto by měly být podle potřeby průběžně aktualizovány, zejména pak

Čtěte více

Sloučení a rozdělení bytů

Bytová jednotka je samostatnou nemovitou věcí vymezenou a zapsanou do katastru nemovitostí. Ačkoli je sloučení nebo rozdělení bytů běžnou záležitostí, provedení

Čtěte více

Jak Vám mohu pomoci?