Členství ve výboru SVJ je náročné organizačně i časově. Proto se nezřídka kdy stává, že člen výboru není schopen nebo už nechce dokončit celé své funkční období, na které byl zvolen. Jak by měl takový člen výboru postupovat? Je možné rezignovat? A má to nějaké podmínky? Pojďme si vše představit v následujícím článku.

Mohu vůbec rezignovat?

Ano, každý člen výboru SVJ má právo kdykoli na svou funkci rezignovat. Správně hovoříme o tzv. odstoupení z funkce. Člen výboru nemůže být nucen vykonávat funkci proti své vůli. Proto je jeho právo na odstoupení z funkce zaručeno zpravidla nejen stanovami, ale i zákonem.

Musím uvádět důvod rezignace?

Nemusím. Zákon žádný výčet důvodů, které by bylo potřeba splnit pro odstoupení z funkce člena výboru neuvádí. To znamená, že žádný takový seznam důvodů ani neexistuje. Je však potřeba říci, že stanovy SVJ v tomto duchu nějaké důvody obsahovat mohou. Je však zřejmé, že uchýlí-li se SVJ k takovému kroku, tedy že bude po odstupujícím členu výboru vyžadovat naplnění nějakého důvodu, vytvoří tím spor uvnitř SVJ. Žádnému SVJ tak takový postup nelze doporučit.

Pakliže není uveden okruh důvodů pro odstoupení z funkce, není potřeba v rezignačním dopise ani žádný důvod uvádět.

Jak to provést formálně?

Odstoupení z funkce člena výboru by mělo být písemné. Půjde o jednoduchý dopis, v němž odstupující člen oznámí, že odstupuje z funkce. Takový dopis musí být podepsán.

Písemné odstoupení musí být adresované přímo společenství vlastníků jednotek. Za něj dopis s odstoupením převezme logicky výbor SVJ, resp. jeho zůstávající členové. Za ideální variantu lze považovat osobní doručení takového dopisu oproti podpisu členů výboru.

Kdy je odstoupení účinné?

Funkce odstupujícího člena ve výboru SVJ zaniká až po uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byl dopis s odstoupením doručen společenství vlastníků. Nikoli ode dne jeho odeslání, nýbrž až doručení. Hovoříme o tzv. ochranné době, která brání tomu, aby kdokoli rezignoval tzv. ze dne na den.

Lhůtu lze zkrátit, ale vždy bude záviset na úpravě stanov SVJ. Nejčastějším způsobem zkrácení této lhůty bude hlasování shromáždění, které ještě před vypršením mandátu odstupujícího člena okamžitě odvolá.

Jaká je alternativa?

Již bylo nastíněno, že alternativou je odvolání člena výboru shromážděním. I zde zákon nevyžaduje žádné důvody. Výhodou tohoto postupu pro odstupujícího člena je, že jeho mandát zaniká okamžikem hlasování. Nevýhodou pak bývá veřejné projednání celé záležitosti i relativně složitý proces svolávání shromáždění.

Potřebujete poradit?

Neváhejte mne kontaktovat.