Rozvod manželství je v životě lidí vždy složitým a emočně vyčerpávajícím obdobím. Rozdělování majetku, dohoda na péči o společné děti, dohoda na výživném, stěhování do nového bydlení nebo změna příjmení je jen výčet z toho, co musí každý z bývalých manželů uspokojivě vyřešit. Ti šťastnější to zvládnou dohodou. I rozvod manželství dohodou má však svá zákonná pravidla a některým právním povinnostem se nelze vyhnout.

Co tedy dělat, když se chceme rozvést v klidu a bez sporu u soudu? Pojďme si postup stručně představit.

Rozvodové "papíry"

Žádný rozvod manželství se neobejde bez sepsání rozvodových listin, kterými jsou Návrh na rozvod manželství, Dohoda o vypořádání společného majetku a bydlení a v neposlední řadě Dohoda na péči a na výživném pro nezletilé děti. Jak názvy listin napovídají, cílem je dohodnout se na všem, co bylo dosud společné.

Zkušený advokát dokáže manželům tyto rozvodové listiny připravit na míru rychle a efektivně. Dokáže s manželi projít klíčové body dohody, případně jim pomoci dohodu mezi nimi nalézt. Jsou to však manželé, kteří musí nakonec s obsahem rozvodových listin souhlasit na obou stranách. V opačném případě již hovoříme o rozvodu manželství sporným způsobem.

Musíme k soudu? Ano, vždy.

Ani rozvod manželství dohodou není prozatím ušetřen návštěvy soudní síně. Pokud mají manželé nezletilé děti, musí k soudu dokonce dvakrát. Ačkoli Ministerstvo spravedlnosti již delší dobu připravuje zjednodušení nesporného rozvodu manželství dohodou, iniciativa je zatím v plenkách.

Dohoda na péči o děti a výživné

Schválení tzv. dohody o dětech vždy vyžaduje návštěvu soudu. Pomoc advokáta je v této fázi rozvodu manželství klíčová. Soud a vždy přítomný orgán sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) totiž při soudním jednání posuzuje uzavřenou dohodu rodičů nezávisle a v jen zájmu dětí. To samé platí pro dohodu o výživném.

Advokát tak může nejen pomoci s přesvědčením soudu a OSPODu o správnosti dohody, avšak i poradit manželům předem, co od soudu očekávat.

Dohoda na společném majetku a na bydlení

Rozdělení společného majetku soud manželům nijak neschvaluje, ani neruší. Dohodu bere pouze na vědomí před vynesením rozsudku o samotném rozvodu manželství. Manželé nesmějí v dohodě na některý majetek zapomenout. Kdyby se tak stalo, mohly by nastat právní důsledky, které si nikdo nepřál.  

Dohoda o majetku a o bydlení musí mít úředně ověřené podpisy. Advokát je schopen úřední ověření podpisů zajistit.

Rozsudek o rozvodu manželství

Konečně se manželé dostanou před tzv. rozvodový soud. Při tomto již druhém soudním stání je v případě uzavřené dohody manželství rozvedeno bez větších obtíží. Soud vychází z uzavřených dohod a do společného přání manželů se rozvést zpravidla nezasahuje.

Manžel, který přijal příjmení druhé manžela, má po právní moci rozsudku o rozvodu manželství 6 měsíců na to si zvolit, zda si přeje změnit své příjmení zpět.

Jak dlouho to trvá a kolik to stojí?

V poslední době se situace u soudů co do délky soudního řízení dramaticky zlepšuje. Rozvod manželství dohodou tak lze od první schůzky s advokátem absolvovat i za několik málo měsíců. Soudní poplatek, který se soudu za rozvod podle zákona hradí, pak činí 2.000,- Kč.

Odměna advokáta se odvíjí od náročnosti případu, s nímž za ním manželé přicházejí. Jednoduchý rozvod manželství se však dá pořídit i za pouhých 10.000,- Kč. Vždy však bude záležet na kooperaci manželů a jejich schopnosti se na podstatných věcech dohodnout.

Rád vám doporučím nejvhodnější řešení.